Låt mig hjälpa dig!

Jag erbjuder hjälp med ekonomitjänster. För mig är det viktigt att kunderna förstår vad siffrorna visar och vad dokumenten säger. Det skall vara intressant och givande att komma hit.  Om du anlitar en auktoriserad redovisningskonsult så innebär det att du får hjälp på ett professionellt sätt.


Jag har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och rutiner för att hantera dina uppgifter och dokument på ett säkert sätt. Jag följer de lagar och rekommendationer som finns och följer då god redovisningssed.

Bokföring

Jag hjälper dig med löpande bokföring och momsdeklaration. Du kan anlita mig både om du behöver hjälp med all din bokföring, men även för rådgivning när det behövs. Jag ger ofta rådgivning inför momsdeklaration, eller när något nytt händer som påverkar din redovisning.

Löner

Jag hjälper till med löneadministration med tilhörande tjänster och rapportering av olika slag.

Bokslut

Jag hjälper dig med ditt företags bokslut och tar fram rapporter så det blir väl dokumenterat och bokslutet professionellt upprättat. Det är viktigt för mig att kunderna förstår vad bokslutet innebär och vad siffrorna säger.

Årsredovisning

När bokslutet för ditt aktiebolag är klart så upprättar jag även årsredovisningen. Det är även här viktigt att kunden förstår vad årsredovisningen visar upp för bild av företaget och att årsredovisningen är professionellt utförd.

Inkomstdeklaration

Jag hjälper till med inkomstdeklarationen för dig och ditt företag. Inkomstdeklarationen skall tas fram så att skattesituationen för deklaranten blir så fördelaktigt som möjligt enligt gällande lagstiftning och rekommendationer.

Ekonomisk rådgivning

Jag erbjuder rådgivning i frågor gällande skatt, redovisning och bokföring. Jag är en samarbetspartner för mina kunder när det gäller utveckling av företaget och uppföljning av ekonomin. Rådgivningen kan gälla frågor vid nyinvestering, budgetering eller vid kommande förändringar i företaget.

Ekonomitjänster hos Anna Perborn Andersson AKA Redovisning i Heberg, Falkenberg

Anna Perborn Andersson


Civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult


Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer.Välkommen till mig i Heberg!